I sommar ska hallens tennisbanor läggas om. Vi kommer att spackla och måla om banorna med lila spelyta och blått utanför linjerna. Det kommer ge en jämnare och långsammare studs, och dessutom blir det snyggare!