Vi har drop-in för att prova på för höstens kursverkamhet.

Tid: 9-11/8 16-19

Frågor: P-O 0739-433839